REACH

Regulamentul european privind substanţele chimice REACH susține înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice.

Obiectivele regulamentului REACH, conform articolului 1, sunt

 • asigurarea unui nivel ridicat de protecție pentru sănătatea umană și mediu
 • dezvoltarea unor instrumente alternative de evaluare a pericolelor generate de aceste substanțe
 • îmbunătățirea competitivității și inovării

Pentru a îndeplini obiectivele companiei Weidmüller conform articolului 1 din regulamentul REACH, s-au luat măsuri avangardiste. REACH este un sistem de învăţare care poate avea succes doar dacă răspunsul la noile informaţii sau la noile cerințe este gestionat în mod flexibil şi dinamic.

Weidmüller, fiind o companie care se gândește la mediul înconjurător, își asumă responsabilitatea comunicării în cadrul lanțului de aprovizionare și a întregului flux de informații din regulamentul REACH 1907/2006. Conform articolului 33 din REACH, obligaţia de a informa cu privire la substanţele din produse este aplicabilă numai pentru aşa-numitele substanţe care prezintă motive de îngrijorare deosebită (SVHC). Agenția Europeană pentru Produse Chimice ECHA stabilește care sunt substanțele care fac obiectul prezentului regulament (a se vedea Art. 59 din REACH). Versiunea actuală a listei de substanțe candidate poate fi vizualizată pe paginile web ale ECHA.

Pe baza declarațiilor furnizorilor, avem în prezent SVHC în unele dintre produsele noastre care depășesc pragurile impuse pentru declarare, conform articolului 33. Totuși, această situație ar putea fi diferită, de exemplu, după publicarea noii SVHC de către ECHA. De îndată ce obligațiile de declarare se vor aplica pentru alte produse Weidmüller Interface, articolele afectate și SVHC conținute vor fi publicate în catalogul de produse online la fiecare produs.

Dacă nu puteți identifica produsul respectiv acolo sau dacă aveți întrebări suplimentare pe această temă, nu ezitați să contactați echipa noastră (green-compliance@weidmueller.comprin menționarea numărului de articol

FAQ REACH

Întrebări frecvente privind REACH adresate Weidmüller

Întrebări frecvente privind REACH adresate Weidmüller

Ce rol are Weidmüller în cadrul lanţului de aprovizionare în temeiul regulamentului REACH?

 • Companiile grupului Weidmüller joacă în ierarhia REACH rolul de „utilizatori downstream”, deoarece nici produsele, nici materialele nu sunt fabricate intern și nici achiziționate în afara Spațiului Economic European [SEE].

Cum se asigură Weidmüller că toate materialele utilizate în produsele Weidmüller sunt preînregistrate?

 • În calitate de „utilizator downstream” exclusiv, Weidmüller nu are obligația de a înregistra materialul, prin urmare, toți furnizorii noștri au fost atenționați cu privire la obligația lor de înregistrare și/sau preînregistrare.

Este Weidmüller capabilă să ofere informații despre statusul înregistrării și/sau preînregistrării materialului?

 • Întrucât majoritatea furnizorilor noștri - cum ar fi Weidmüller - joacă rolul de „utilizator din aval” sau comerciant și, prin urmare, solicită furnizorilor lor din amonte preînregistrarea materialelor respective, în prezent nu avem declarații finale disponibile.

Weidmüller preconizează probleme cu livrarea şi/sau anularea produselor din cauza regulamentului REACH?

 • Deoarece aproape toți furnizorii noștri sunt din Spațiul Economic European, unde există obligația legală de a înregistra materialul, nu ne așteptăm la întreruperi sau probleme privind livrarea din cauza regulamentului REACH.

Ce obligaţii are Weidmüller în temeiul regulamentului REACH?

 • Weidmüller, în calitate de furnizor de articole, are obligația pentru vânzările efectuate în Spațiul Economic European de a informa cu privire la prezența „substanțelor care prezintă motive de îngrijorare deosebită” (Art. 57, 59 din REACH), cu o valoare limită de 0,1 din procentul de masă în funcție de greutatea produsului Art. 33 (1).

Cine este reprezentantul REACH pentru grupul Weidmüller?

 • Reprezentantul REACH pentru grupul Weidmüller este dna Stephanie Uding.
  Va fi disponibilă pentru întrebări suplimentare.

 • Companiile grupului Weidmüller joacă în ierarhia REACH rolul de „utilizatori downstream”, deoarece nici produsele, nici materialele nu sunt fabricate intern și nici achiziționate în afara Spațiului Economic European [SEE].