RoHS

RoHS

Restricționarea plumbului și a altor cinci substanțe potențial periculoase în echipamentele electrice și electronice este specificată de Directiva UE 2011/65/UE.

Fiind o companie orientată spre valoare, Weidmüller este conștientă de responsabilitatea pe care o are față de clienți, angajați, comunitate și mediu. Acesta este motivul pentru care este de la sine înțeles că Weidmüller își asumă responsabilitatea în contextul Directivei ROHS 2011/65/UE.

Weidmüller adoptă inclusiv măsuri care depășesc cerințele directivei. În urmă cu mai bine de 20 de ani, Weidmüller a renunțat la utilizarea cadmiului în materialele plastice. Indiferent de recomandările cheie ale Directivei ROHS 2011/65/UE în ceea ce privește clasele de echipamente și produsele conexe, Weidmüller își propune să introducă toate materialele și produsele din această directivă.

În acest context, dorim să vă oferim un rezumat al conţinutului directivei.

Date cheie privind Directiva RoHS 2011/65/UE

În decembrie 2008, Comisia Europeană a propus modificarea Directivei 2002/95/CE.
Rezultatul acestei modificări este Directiva 2011/65/UE (denumită în continuare „Directiva RoHS modificată” sau „RoHS II”), care a fost adoptată în cele din urmă la 27 mai 2011. Directiva RoHS modificată a fost publicată în Jurnalul Oficial al UE la 1 iulie 2011 și a intrat în vigoare la 21 iulie 2011. Statele membre vor trebui să transpună Directiva RoHS modificată în legislația națională până cel târziu la 2 ianuarie 2013.

Directiva RoHS face obiectul unui ciclu continuu de reevaluare. Aceasta înseamnă că, la fiecare patru ani, noi substanțe ar putea fi interzise sau ar putea fi omise norme excepționale sau nou afiliate.

Următoarele substanțe utilizate în produsele electronice se încadrează în limitele impuse de directivă:

 • Plumb (Pb) de 1000ppm
 • Mercur (Hg):
 • Cadmiu (Cd):
 • Crom hexavalent (Cr (VI))
 • Difenil polibromurat (PBB)
 • Eteri de difenil polibromura (PBDE)
 • Examinarea listei de substanțe este posibilă de îndată ce sunt disponibile dovezi științifice

Clase de echipamente ROHS:

 • Aparate electrocasnice de dimensiuni mari
 • Aparate electrocasnice de dimensiuni mici
 • Echipamente de telecomunicații și IT
 • Echipamente de consum
 • Echipamente de iluminat
 • Unelte electrice și electronice (cu excepția sculelor industriale fixe de dimensiuni mari)
 • Jucării, echipamente de agrement și sport
 • Dispozitive medicale
 • Instrumenete de monitorizare și control, inclusiv instrumente industriale de monitorizare și control
 • Dozatoare automate
 • Alte echipamente electrice şi electronice neincluse în niciuna din categoriile de mai sus